Dr. Öğr. Üyesi ERHAN GEZER NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi ERHAN GEZER

T: (0282) 250 2275

M egezer@nku.edu.tr

W egezer.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Biyosistem Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
Öğrenim Yılları: 2006-2012
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
Öğrenim Yılları: 2006
Tez:
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
Öğrenim Yılları: 2002
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ / TARIMSAL YAPILAR
2014-
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
2006-2014
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
2003-2006
İdari Görevler
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇERKEZKÖY MESLEK YÜKSEK OKULU
2015-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Biyosistem Mühendisliği
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KOCAMAN İ., ŞİŞMAN C. B., KURÇ H. C., GEZER E., A STUDY ON GAS EMISSIONS AND ENVIRONMENTALIMPACTS FROM TRADITIONALWATER BUFFALO BARNS IN TURKEY, Fresenius Environmental BulletinAdvances in Food Sciences, vol. 27, pp. 2173-2179, 2018.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. Gezer E., Şişman C. B. ., Performance Charecterıstıcs of the Brıquette Contaınıng Natural Zeolıte, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 12, pp. 18-29, 2015.
Özgün Makale
3. Şişman C. B., Gezer E., Kurç H. C., Effects of Rice Husk on the Lightweight Concrete Properties Produced by Natural Zeolite for Agricultural Buildings, Asian Journal of Applied Sciences, vol. 2, pp. 158-166, 2014.
Özgün Makale
4. Şişman C. B., Gezer E., Sunflower Seed Waste as Lightweight Aggregate in Concrete Production, Int. J. Environment and Waste Management, vol. 12, pp. 203-212, 2013.
Özgün Makale
5. Şişman C. B., Gezer E., Kocaman İ., Effects of Organic Waste (Rice Husk) on the Concrete Properties for Farm Buildings, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 17, pp. 40-48, 2011.
Özgün Makale SCI
6. Şişman C. B., Gezer E., Effects of Rice Husk Ash on Characteristics of the Briquette Produced for Masonry Units, Scientific Research and Essays, vol. 6, pp. 984-992, 2011.
Özgün Makale SCI
7. Kocaman İ., Şişman C. B., Gezer E., Investigation the Using Possibilities of Some Mineral-Bound Organic Composites as Thermal Insulation Material in Rural Buildings, Scientific Research and Essays, vol. 6, pp. 1673-1680, 2011.
Özgün Makale SCI
8. Şişman C. B., Gezer E., Performance Characteristics of Concrete Containing Natural and Artificial Pozzolans, Journal of Food, Agriculture & Environment, vol. 9, pp. 493-497, 2011.
Özgün Makale SCI
9. Şişman C., Göçmen E., Gezer E., Albut S., Dıgıtızıng And Preparıng Applıcatıon And Settıng Plan By Usıng Gps: A Case Study From Agrıcultural Faculty Area Of Tekırdag, African Journal of Agricultural Research, vol. 5, pp. 1772-1779, 2010.
Özgün Makale SCI
10. İstanbulluoğlu A., Paşa C., Gezer E., Göçmen E., Arslan B., Effects of deficit irrigation regimes on the yield and growth of oilseed rape (Brassica napus L.), Biosystems Engineering, vol. 105, pp. 388-394, 2010.
Özgün Makale SCI
11. İstanbulluoğlu A., Konukcu F., Paşa C., Gezer E., Göçmen E., Effects of water stress at different development stages on yield and water productivity of winter and summer safflower (Carthamus tinctorius L.), Agricultural Water Management, vol. 96, pp. 1429-1434, 2009.
Özgün Makale SCI
12. Kocaman İ., Gezer E., Şişman C. B., Effects Of Coal Clinkers On Physical And Mechanical Properties Of The Briquettes, Journal of ASTM International, vol. 5, pp. 1-10, 2008.
Özgün Makale SCI
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Genç Ö., Gezer E., Şişman C., Yüksel A. N., Balıkesir Koşullarında Sera Isı Gereksinimlerinin Belirlenmesi, U.U Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 23, ss. 73-84, 2010.
Özgün Makale Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
2. ŞİŞMAN C. B., YILMAZ F., GEZER E., Bolu Yöresindeki Küçükbaş Hayvan Barınaklarının Yapısal Durumu ve Geliştirme Olanakları, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 6, ss. 179-189, 2009.
Özgün Makale SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
3. Gezer E., Şişman C. B., Yüksel A. N., Yalova Yöresindeki Süs Bitkisi Seralarının Özelliklerinin Belirlenmesi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 46, ss. 199-207, 2009.
Özgün Makale Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
4. ޞişman C. B., Gezer E., Kocaman İ., Doğal Zeolitten Üretilecek Hafif Betonun Tarımsal Yapılarda Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 5, ss. 187-195, 2008.
Özgün Makale SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
5. Şişman C., Gezer E., Kocaman İ., Tekirdağ Yöresinde Üretilen ve Tarımsal Yapılarda Yaygın Olarak Kullanılan Tuğlaların Fiziksel ve Mekanik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , cilt 3, ss. 32-40, 2006.
Özgün Makale SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. Konukcu F., Gezer E., Albut S., Kocaman İ., İstanbulluoğlu A., Küresel Su Krizi: Bugünü, Geleceği ve Önlenebilme İmkanları, 22 Mart Dünya Su Günü Etkinlikleri, Küresel Su Krizinin Boyutları, Türkiye ve Trakya Perspektifi, SUSED, ss. 24-49, 2007.
Araştırma Notu
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Kurç H. C., Gezer E., Şişman C. B., Kocaman İ., Evaluation of Site Selection Criteria for Greenhouses, International Agricultural Science Congress (09.05.2018-12.05.2018).
Poster
2. Özocak M., Şişman C. B., Kocaman İ., Gezer E., Kurç H. C., Licensed Storage of Agricultural Products In Turkey and Worldwide, International Agricultural Science Congress (09.05.2018-12.05.2018).
Poster
3. Gezer E., Şişman C. B., Kocaman İ., Kurç H. C., Use Possibilities Of Heat Pumps In The Greenhouses, international Agricultural science congress (09.05.2018-12.05.2018).
Poster
4. Kocaman İ., Şişman C. B., Kurç H. C., Gezer E., A Study on Mist Cooling System in the Water Buffalo Barn, Balnımalcon 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Poster
5. Gezer E., Şişman C. B., Agrıcultural Use Of Wastewater Treatment Sludge, The 2nd İnternational Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Gezer E., Şişman C. B., Kurç H. C., Biyogazın Tekirdağ Koşullarında SeraIsıtma Sistemlerinde Kullanım Potansiyeli, 13. Ulusal KültürteknikSempozyumu (12.04.2016-15.04.2016).
Poster
2. Kurç H., Kocaman İ., Şişman C., Gezer E., Hayvancılık İşletmelerinde Mekansal Planlamanın Önemi., 13. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu (12.04.2016-15.04.2016).
Poster
3. Gezer E., Yüksel A. N. ., Konukcu F., İSKİ atıksu arıtma çamurlarının toprak erozyonu üzerine etkisi, 13. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu (12.04.2016-15.04.2016).
Poster
4. Şişman C., Gezer E., Türkiye’ de Lisanslı Depoculuk ve Yasal Mevzuatı., 1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi (09.05.2015-11.05.2015).
Poster
5. Kurç H. C., Kocaman İ., Şişman C. B., Gezer E., Hayvansal İşletmelerde Meydana Gelen Zararlı Gaz Ve Koku Dispersiyonun Konumsal Açıdan İrdelenmesi., 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu (21.05.2014-23.05.2014).
Poster
6. Gezer E., Şişman C. B., Kurç H. C., Seralarda Güneş Enerjisinin Kullanımı., Ekoloji Sempozyumu (02.05.2013-04.05.2013).
Poster
7. Gezer E., Konukcu F., Yüksel A., Adiloğlu A., Kubaş A., Dinçer A., İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Atık Su Arıtma Çamurunun İkinci Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Kullanılabilme Olanakları ve Su Kullanımına Etkisi., II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu (22.05.2012-24.05.2012).
Sözlü Bildiri
Ulusal Projeler
1. Sıcaklık Stresinin Mandaların Süt Verimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması ve Manda Barınak Sistemleri İçin Optimum Projeleme Kriterlerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.09.2015-Devam Ediyor.
2. TUĞLA KIRIKLARININ BETONUN DAYANIM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN BELİRLENMESİ, BAP, Yürütücü, 15.05.2013-09.12.2016.
3. Hafif Beton Üretiminde Bor Atıklarının Puzzolan Materyal Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, BAP, Araştırmacı, 01.06.2011-.
4. SÜREKLİ SOLMA NOKTASININ TAYİNİNDE YENİ BİR YAKLAޞIM: DİFÜZYON - TOPRAK NEM İLİŞžKİSİ , BAP, Araştırmacı, 01.01.2010-.
5. İkinci ürün silajlık mısır üretiminde İSKİ atık su arıtma çamuru kullanımının bitki gelişimi, toprak özellikleri ve su kullanımına etkisi , TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 01.01.2009-01.01.2010.
6. Global Konum Belirleme (GPS) Yöntemi İle Tekirdağ Ziraat Fakültesi Arazisinin Yerleşiminin ve Uygulama Planının Çıkarılması ve Sayısallaştırılması , ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2006-01.01.2006.
7. Tekirdağ Yöresinde Üretilen ve Tarımsal Yapılarda Yaygın Olarak Kullanılan Pişmiş Toprak Malzemelerden Tuğlanın Fiziksel ve Mekanik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma, BAP, Araştırmacı.